EI74: APLIKASI AKADEMI YOUTUBER

HAMIDAH BINTI MAT SEKOLAH KEBANGSAAN SENAWANG

MIIX23 | Expert Innovator

CR: 0.2326 | 77 Likes | 331 Views | 344 times | LS: 438.9
Like it? | Support them now!

Generasi hari ini seharusnya berdaya saing dan cekap dalam pelbagai mata pelajaran untuk berjaya pada abad kedua puluh satu ini. Percambahan teknologi menjadi tumpuan inisiatif Pendidikan 4.0. Oleh itu,pelajar masa kini perlu menerima pembelajaran digital dan bukannya hanya diajar melalui latihan hafalan semata-mata. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengenal pasti kebolehgunaan aplikasi Akademi Youtuber (aplikasi AYU ) dalam membantu pelajar membangunkan kebolehan pembelajaran kendiri mereka dan berfungsi sebagai rujukan untuk kedua-dua pendidik dan ibu bapa. Kandungan dan kebolehgunaan aplikasi AYU dinilai oleh sekumpulan dua puluh lima orang pakar teknologi maklumat dan pakar kandungan. Ia ditentukan, berdasarkan tahap persetujuan di kalangan pakar (91.2 peratus persetujuan), bahawa aplikasi AYU adalah sesuai untuk pembangunan pembelajaran kendiri dan boleh diakses dengan mudah oleh pelajar, ibu bapa, dan pengajar.